Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Buller från vindkraftverk inte tillräckligt för omprövning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Energirätt