Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bullerdämpande plank angeläget för hela grannskapet – enskild fastighetsägare nekas bygglov

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Buller, Plan- och byggnadsfrågor