Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Deltidsregler för forskare kan vara diskriminerande

Instans
EU-domstolen
Rättsområden
Diskriminering, Övrig europeisk rätt, Anställning, uppsägning och avskedande