Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Detaljplan för fotbollsarena i Värnamo upphävs – bristfällig miljöutredning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig miljörätt, Kommunalrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor, Kultur, idrott och fritid, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig