Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Digital kommunikation i domstolsprocesser

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2019:18
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Polis, Migrationsprocess, Åklagare, Internationell privat- och processrätt, Skiljeprocess, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Straffprocess, Skatteprocess, Advokat

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).