Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dom om detaljplan upphävs – domstolen borde ha hållit syn

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Plan- och byggnadsfrågor