Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Domstol måste pröva bortledande av grundvatten på nytt

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Täkt- och vattenverksamhet