Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dyrt för säljaren missa hustruns underskrift

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Fastighetsköp, Köprätt