Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Efterbeskattning av delägare i Isle of Man-trust gäller – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Upphovsrätt