Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elbilsladdstolpar på samfälld mark undantas från kravet på nätkoncession

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Infrastruktur, Trafik och fordon, Övrig offentlig rätt, Servitut och ledningsrätt, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga