Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:72
Avsändare
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
VA, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig