Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En pilotordning för distribuerad databasteknik

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:39
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Compliance - konsumentskydd, Värdepappersrätt, Konsumenträtt, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig