Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (utkast till lagrådsremiss)

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Kriminalvård

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).