Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:145
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Konflikt och terrorism