Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Offentlig upphandling, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt, Fri rörlighet