Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:43
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess