Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet, Övrig affärsjuridik, Konkurrensrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig