Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett nytt konto- och värdefackssystem

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:83
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Förvaltningsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).