Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett nytt konto- och värdefackssystem

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:83
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Förvaltningsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt