Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:40
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig