Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fälld bostadsutvecklare frias – inte ansvarig för bokföringsbrister

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Ekobrott, Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Åklagare, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt