Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Falsus procurator i fokus i aktieaffär om 20 miljoner

Falsus procurator i fokus i aktieaffär om 20 miljoner
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Köprätt, Avtalsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt