Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fängelse för grundare av skolstiftelse - men skadeståndsprövning underkänns

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Domare, Civilprocess, Straffprocess, Skola och utbildning, Ekobrott, Associationsrätt - övrig, Skadeståndsrätt