Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fängelse för miljontals förfalskade cigaretter inte intressant för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m.