Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får rätt i dispensärende – tomtplats som lagligen ianspråktogs före 1975 ska utökas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig