Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare huvudmän för dagvatten efter tingsrättsdom

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Servitut och ledningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning, Avtalsrätt, Associationsrätt - övrig