Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare saknade rätt kräva hyresgäst på ersättning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt