Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägares nyttjanderätt påverkar inte graderingsvärdet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsbildning