Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsköpare förlorar regresstvist mot makar - pantbelastningar ingick i tidigare överlåtelse

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Fastighetsköp, Sakrätt, Insolvensrätt, Avtalsrätt