Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av region neka kommun insyn i priser för skolskjuts

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Trafik och fordon, Skola och utbildning, Offentlighet och sekretess, Offentlig upphandling