Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avgöra ateistmål med endast en domare

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov