Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avslå vitesföreläggande på grund av senarelagd tidsfrist – målet återvisas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Föroreningar, avfall och miljöskador