Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avvisa överklagande av muntligt ramavtal

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlig upphandling, Konkurrensrätt