Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel avvisa talan om miljonskadestånd mot advokat

Fel avvisa talan om miljonskadestånd mot advokat
Nu ska skadeståndstalan mot advokaten och hans advokatbyrå prövas.
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, Advokat