Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Folkmordsdömd nekas PT i HFD - får inte ta del av SÄPO:s hotbildsbedömning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Polis, Offentlighet och sekretess, Konflikt och terrorism