Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förbud mot avloppsutsläpp oproportionerligt – upphävs

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador