Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förening får ersättning men inte äganderätten till ny byggnad

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Sakrätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig affärsjuridik, Avtalsrätt, Lokalhyra