Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlikning stadfästs trots oenighet – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Civilprocess