Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlorar Lamborghini trots återtagandeförbehåll

Förlorar Lamborghini trots återtagandeförbehåll
En kvinna går miste om sin Lamborghini och får inga pengar sedan tingsrätten bedömt ett återtagandeförbehåll som oklart. Bilen på bilden är inte den som tvisten rör. Foto: Unsplash
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Trafik och fordon, Sakrätt, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig