Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:412
Omnämnda SFS
1996:377, 1994:373, 1982:80, 2010:1800
Rättsområden
Domare, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsrätt