Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:413
Omnämnda SFS
1996:378, 1994:373, 1982:80, 2010:1801
Rättsområden
Domare, Skatteprocess, Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt