Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1028
Omnämnda SFS
1997:153, 2008:624
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt