Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1043
Omnämnda SFS
2002:746, 2002:297
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt