Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:273
Omnämnda SFS
2006:1592, 2006:985, 2016:7, 2012:400, 2011:338, 2013:774
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsköp, Fastighetsbildning