Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:584
Omnämnda SFS
2007:1117, 2008:579, 2016:1145, 2016:1146, 2016:1147, 2011:1029, 2019:668, 2014:836, 2005:590, 2008:962, 2013:311, 1994:1808, 2021:87, 2010:1065, 2021:79, 2021:88, 2021:579, 2021:583, 2010:536, 2015:528, 2021:89, 2009:400
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Konkurrensrätt