Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:356
Omnämnda SFS
2007:1206, 2008:193, 2019:115, 2008:659, 2011:1146
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt