Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1074
Omnämnda SFS
2009:955, 2001:453, 2011:950
Rättsområden
Socialrätt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande