Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1311
Omnämnda SFS
2010:1122, 2005:716, 2017:487, 2016:42, 2016:1205, 2018:2122
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning