Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1310
Omnämnda SFS
2010:1138
Rättsområden
Konsumenträtt, Övrig offentlig rätt, Skola och utbildning, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig arbetsrätt