Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1089
Omnämnda SFS
2012:316, 2014:526
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt