Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:557
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Övrig europeisk rätt, Ordning och säkerhet

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).